The Secret World of Tantric Hatha Yoga

The Secret World of Tantric Hatha Yoga

Most people are familiar with yoga, and some people are aware that there are different types of yoga. But what does yoga have to do with Tantra? Isn’t Tantra all about eye gazing and tea light candles and spicing up your sex life? How can hatha yoga be “Tantric”?  ...
En Smak Av Tantra i Järna

En Smak Av Tantra i Järna

Bilder från en tantrisk kanonkväll i Järna, utanför Stockholm. “En insiktsfull och interaktiv kväll som berör det känsliga ämnet Tantra. Idag ett namn som missbrukas och ofta utbytes med ordet sex. Kom på en föreläsning som kommer ta dig till en bättre...